Temperature Sensor for Siemens Draeger 4329822 E530U Siemens Draeger Infinity Vista, Delta, Gamma, Kappa compatible temperature sensor with 9-foot cable.

OEM 4329822 E530U, Part Number DSM-AS0

$96