<<Back

ECG-LEADDRADEN Gebruikershandleiding


 1. Beoogd gebruik en indicaties voor gebruik
  ECG is een soort elektrische fysiologische activiteit op het oppervlak van het lichaam. Wanneer het hart klopt, zal het een reeks elektrische fysiologische ladingen produceren die waarneembaar zijn op het menselijk lichaamsoppervlak. De elektrode kan ze oppikken en deze elektrische signalen worden versterkt door verwerking, omgezet in een golfvorm om op een grafisch display weer te geven.

 2. Opslag en hantering
  Wanneer de kabels niet in gebruik zijn, moeten ze losjes worden opgerold en bij kamertemperatuur worden bewaard. Wikkel geen kabels om apparatuurbehuizingen om beschadiging van interne draden te voorkomen.

 3. Bedrijfsomstandigheden:
  • Omgevingstemperatuur: 0°C tot +40°C
  • Relatieve luchtvochtigheid: 15% tot 85%
  • Atmosferische druk: 86 kpa ~ 106 kpa

 4. Opslag & Verpakking
  Elke kabel is afzonderlijk verpakt. Kabels moeten worden opgeslagen in de originele verpakking en binnen de opslagomstandigheden om de houdbaarheid te maximaliseren. De bewaarcondities zijn als volgt:
  • Omgevingstemperatuur: -10°C tot +40°C
  • Relatieve luchtvochtigheid: 15% tot 85%
  • Atmosferische druk: 86 kpa ~ 106 kpa

    

  • Houdbaarheid
   5 jaar.

  • Installatie en gebruik
   • Sluit de ECG-afleidingenset met de benodigde adapterkabel (trunk) aan op de monitor. Controleer de werking van de apparatuur in de gebruiksaanwijzing van de apparatuur.
   • Sluit de ECG-afleidingsdraadelektroden één voor één
    en op een ordelijke manier aan op de patiënt om te voorkomen dat de kabels in de knoop raken
    of dat een van de verbindingen losraakt, waardoor de
    hartslagfluctuatie, golfvormfluctuatie-
    interferentie, enz. onjuist wordt gelezen .
   • ECG-draadelektroden kunnen worden onderverdeeld in de volgende soorten:
   •  

   AHA VS IEC-tabel

    AHA-functie IEC-functie Positie op lichaamsoppervlak
   RA R rechter arm
   LA L linkerarm
   NS F linkerbeen
   RL N rechter been
   V C enkele borstlijn
   V1 C1 sternale rechterkant tussen vierde rib
   V2 C2 sternale linkerkant tussen vierde rib
   V3 C3 het middelpunt tussen V2 en V4
   V4 C4 de kruising tussen het middelste sleutelbeen en
   de vijfde rib
   V5 C5 de kruising tussen de linker oksel en V4
   V6 C6 de kruising tussen middelste linker oksel en V4

    

  • Reiniging
   De kabel moet worden schoongemaakt met een zachte doek die is bevochtigd met zeepsop of 70% isopropylalcohol. Laat de kabel voor gebruik goed drogen. Gebruik geen schurende middelen of chemische producten behalve 70% isopropylalcohol.
   De kabel niet bestralen, autoclaveren, weken of onderdompelen in welke oplossing dan ook.

  • Garantie & aansprakelijkheid
   Orantech biedt 12 maanden garantie tegen defecten in materiaal of vakmanschap vanaf de datum van aankoop. Maar omvat niet de schade of breuk als gevolg van verkeerd gebruik of nalatig onderhoud van de kabels. Orantech behoudt zich het recht voor om garantieservice uit te voeren in haar eigen vestiging. Wij garanderen dat de producten voldoen aan de specificaties van de veiligheids- en prestatienormen die momenteel van kracht zijn en daarop van toepassing zijn.

  • Waarschuwing
   • Zorg ervoor dat de kabel fysiek intact is zonder gebroken of gerafelde draden of beschadigde onderdelen. Inspecteer de kabel visueel en gooi deze weg als er scheuren of verkleuring worden gevonden.
   • Alle geleidingsdraden die niet correct zijn aangesloten op patiënten of defecten hebben, kunnen een leesfout veroorzaken.
   • Hoge temperatuur, elektromagnetische golfinterferentie en hoogspanningsbronnen kunnen ook de aflezing van de apparatuur beïnvloeden.
   • Controleer ten minste om de 2 uur een geleidingsdraad en de locatie van de apparatuur en bevestig of deze nog steeds veilig is op de patiënt.
   • De kabels moeten zorgvuldig worden geleid om verstikking bij de patiënt te voorkomen.
   • Volg de vereisten van de gebruiksaanwijzing van de apparatuur voor het correct installeren en plaatsen van geleidingsdraden.
   • Niet gebruiken met magnetische resonantieapparatuur, aangezien dit brandwonden bij de patiënt kan veroorzaken.
   • Metalen onderdelen van geleidingsdraden moeten droog worden gehouden, anders kan dit leiden tot storingen in de apparatuur en het lezen.
   • Raadpleeg de handleiding van de monitor voor het juiste gebruik.

    

    LET OP Volgens de
   Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat alleen door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

  • Symbool Uitleg

   Fabrikant
   Catalogus nummer
   Batchcode
   Serienummer
   Gasinvoer
   Gasoutput
   Latex vrij
   Niet-gesteriliseerd
   Zie instructies
   Voorzichtigheid
   Datum van fabricage:
   Doorgestreepte vuilnisbak geeft gescheiden verwerking van algemeen afval aan aan het einde van de levensduur.
   Richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
   Bescherming tegen vocht
   Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat alleen door of op voorschrift van een arts worden verkocht.
   Europese geautoriseerde vertegenwoordiger
   CE-markering
   Type BF-apparatuur

    

  • Ondersteuning
   Neem voor ondersteuning contact op met de vertegenwoordiger van de fabrikant of de plaatselijke distributeur. De onderstaande categorieën zijn te koop via de lokale distributeurs of e-commerce.
   ECG-afleidingsdraden