<<Back

Instrukcja obsługi EKG LEADWIRES


 1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania
  EKG to rodzaj elektrycznej aktywności fizjologicznej na powierzchni ciała. Kiedy serce bije, wytwarza serię elektrycznych ładunków fizjologicznych, które są dostrzegalne na powierzchni ludzkiego ciała. Elektroda może je odbierać, a te sygnały elektryczne są wzmacniane w wyniku przetwarzania, przekształcane w kształt fali i pokazywany na wyświetlaczu graficznym.

 2. Przechowywanie i obsługa
  Nieużywane kable powinny być luźno zwinięte i przechowywane w temperaturze pokojowej. Nie owijaj kabli wokół obudowy sprzętu, aby uniknąć uszkodzenia przewodów wewnętrznych.

 3. Warunki pracy
  • Temperatura otoczenia: 0°C do +40°C
  • Wilgotność względna: 15% do 85%
  • Ciśnienie atmosferyczne: 86 kpa ~ 106 kpa

 4. Przechowywanie i pakowanie
  Każdy kabel jest pakowany indywidualnie. Kable muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu iw warunkach przechowywania, aby zmaksymalizować czas przechowywania. Warunki przechowywania są następujące:
  • Temperatura otoczenia: -10°C do +40°C
  • Wilgotność względna: 15% do 85%
  • Ciśnienie atmosferyczne: 86 kpa ~ 106 kpa

    

  • Okres trwałości
   5 lat.

  • Instalacja i użytkowanie
   • Podłącz zestaw przewodów EKG z niezbędnym kablem przejściowym (gniazdo) do monitora. Sprawdź działanie sprzętu w instrukcji obsługi sprzętu.
   • Podłączyć elektrody przewodu EKG do pacjenta pojedynczo
    i w sposób uporządkowany, aby uniknąć splątania kabli
    lub poluzowania jednego z połączeń, co spowoduje
    nieprawidłowy odczyt fluktuacji częstości akcji serca,
    zakłóceń fluktuacji przebiegu itp.
   • Elektrody EKG leadwire można podzielić na następujące rodzaje:
   •  

   Tabela AHA VS IEC

    Funkcja AHA Funkcja IEC Pozycja na powierzchni ciała
   RA r prawe ramię
   LA L lewe ramię
   NS F lewa noga
   RL n prawa noga
   V C pojedynczy ołów w klatce piersiowej
   V1 C1 prawa strona mostka między czwartym żebrem
   V2 C2 lewa strona mostka między czwartym żebrem
   V3 C3 środek między V2 i V4
   V4 C4 punkt przecięcia między obojczykiem środkowym a
   piątym żebrem
   V5 C5 przecięcie między przednią lewą pachą a V4
   V6 C6 przecięcie między środkową lewą pachą a V4

    

  • Czyszczenie
   Kabel należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub 70% alkoholem izopropylowym. Poczekaj, aż kabel wyschnie przed użyciem. Nie używaj żadnych środków ściernych ani produktów chemicznych z wyjątkiem 70% alkoholu izopropylowego.
   Nie napromieniaj, nie autoklawuj, nie moczyć ani nie zanurzać kabla w jakimkolwiek roztworze.

  • Gwarancja i odpowiedzialność
   Orantech oferuje 12-miesięczną gwarancję na wady materiałowe lub wykonawcze od daty zakupu. Ale nie obejmuje uszkodzenia lub złamania z powodu niewłaściwego użytkowania lub niedbałej pielęgnacji kabli. Orantech zastrzega sobie prawo do wykonania serwisu gwarancyjnego we własnym zakładzie. Gwarantujemy, że produkty są zgodne ze specyfikacjami norm bezpieczeństwa i wydajności aktualnie obowiązujących i mających do niej zastosowanie.

  • Ostrzeżenie
   • Upewnij się, że kabel jest fizycznie nienaruszony, nie ma pękniętych lub postrzępionych przewodów ani uszkodzonych części. Sprawdź wzrokowo kabel i wyrzuć, jeśli zostaną znalezione pęknięcia lub przebarwienia.
   • Wszystkie przewody, które nie są prawidłowo podłączone do pacjenta lub mają błędy, mogą powodować błąd odczytu.
   • Wysoka temperatura, zakłócenia fal elektromagnetycznych i źródła wysokiego napięcia mogą również wpływać na odczyt urządzenia.
   • Przynajmniej co 2 godziny sprawdź przewód zasilający i lokalizację sprzętu oraz upewnij się, czy jest on nadal bezpieczny dla pacjenta.
   • Kable należy prowadzić ostrożnie, aby uniknąć uduszenia pacjenta.
   • Postępuj zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi sprzętu, prawidłowo instalując i umieszczając przewody.
   • Nie używać z urządzeniami do rezonansu magnetycznego, ponieważ może to spowodować oparzenia pacjenta.
   • Metalowe części przewodów muszą być suche, w przeciwnym razie może to spowodować awarię sprzętu i odczytu.
   • Należy zapoznać się z instrukcją obsługi monitora w celu prawidłowego użytkowania.

    

    PRZESTROGA
   Prawo federalne Stanów Zjednoczonych ogranicza sprzedaż tego urządzenia przez lub na zlecenie lekarza.

  • Symbol Wyjaśnienie

   Producent
   Numer katalogu
   Kod partii
   Numer seryjny
   Wejście gazu
   Wydajność gazu
   Bez lateksu
   Niesterylizowane
   Zobacz instrukcje
   Ostrożność
   Data produkcji
   Przekreślony kosz na śmieci oznacza oddzielne przetwarzanie od odpadów ogólnych pod koniec okresu użytkowania.
   Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
   Ochrona przed wilgocią
   Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie lekarzowi lub na zlecenie lekarza.
   Autoryzowany Przedstawiciel w Europie
   Znak CE
   Wyposażenie typu BF

    

  • Wsparcie
   Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z przedstawicielem producenta lub lokalnym dystrybutorem. Przedstawione poniżej kategorie są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem lokalnych dystrybutorów lub e-commerce.
   Odprowadzenia EKG