<<Back

EKG Patient Cable Brugervejledning


Installation og brug:

 1. Tilslut instrumentforbindelse på patientkablet til EKG-skærmen (se figur 1)
 2. Tilslut det andet slutstik på patientkablet til erhvervelsesmodulet. (se figur 1)

Opbevaring og håndtering:

Når de ikke er i brug, skal kabler løst spoles og opbevares ved stuetemperatur. Sæt ikke kabler rundt om udstyr for at undgå at beskadige interne ledninger.

Driftsbetingelser:

 • Omgivelsestemperatur: 0 to +40°C
 • Relativ luftfugtighed: 15 to 85%
 • Atmosfærisk tryk: 86kpa ~106kpa

Opbevaring og emballering:

Disse kabler pakkes individuelt.
Kabler skal opbevares i originalemballagen og inden for lagerforholdene for at maksimere deres levetid.
Opbevaringsforholdene er som følger:

 • Omgivelsestemperatur: -10 to +40°C
 • Relativ luftfugtighed: 15 to 85%
 • Atmosfærisk tryk: 86kpa ~106kpa

Rengøring

Dette kabel skal rengøres med en blød klud fugtet med sæbevand eller 70% isopropylalkohol. Lad kablet tørre grundigt før brug. Brug ikke slibemiddel eller kemisk produkt undtagen 70% isopropylalkohol.
Bestrål ikke, autoklaver, suge eller dyppe kablet i nogen form for opløsning.

  Garanti og ansvar

  Fabrikanten tilbyder 12 måneders garanti mod mangler i materiale eller håndværk fra købsdatoen. Men dækker ikke skaden eller bruddet på grund af misbrug eller uagtsom pleje af kablet. Vi garanterer at udstyret overholder specifikationerne for de gældende sikkerheds- og præstationsstandarder og gælder for den.

  Advarsel:

  1. Sørg for, at kablet er fysisk intakt, uden ødelagte eller slibede ledninger eller beskadigede dele. Vis kameraet visuelt og kassér, hvis der opstår revner eller misfarvning.
  2. Forsøg ikke at oparbejde, reconditionere eller genbruge kablerne, da disse processer kan beskadige de elektriske komponenter, hvilket potentielt kan medføre patientskader.
  3. For at undgå skader på kablet skal du altid holde det ved stikket snarere end kablet, når du tilslutter eller afbryder begge ender.
  4. Always refer to the patient monitor operator’s manual for complete instructions or additional instructions.
  5. Forsigtigt rutekablet og patientkablet for at reducere muligheden for patientens sammenbrud eller stramning.

   ADVARSEL:
   US federal lov begrænser denne enhed til salg på eller i en læge ordre.

   Symbolforklaring

   Fabrikant
   Katalognummer
   Batchkode
   Serienummer
   Latex-fri
   Ikke-steriliseret
   Se instruktioner
   Advarsel
   Fremstillingsdato
   Krydset hjulbakke angiver separat behandling fra almindeligt affald i slutningen af ​​livet.
   Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
   Beskyttelse mod fugt
   US federal lov begrænser denne enhed til salg på eller i en læge ordre.
   Europæisk autoriseret repræsentant
   CE-mærke