<<Back

Gebruikershandleiding ECG-patiëntkabel


Installatie en gebruik:

 1. Sluit de instrumentconnector van de patiëntenkabel aan op de ECG-monitor. (Zie afbeelding 1)
 2. Sluit het andere uiteinde van de patiëntenkabel aan op de acquisitiemodule. (zie figuur 1)

Opslag en behandeling:

Als ze niet worden gebruikt, moeten kabels losjes worden opgerold en bij kamertemperatuur worden bewaard. Wikkel kabels niet om apparatuur om beschadiging van interne draden te voorkomen.

Bedrijfsomstandigheden:

 • Omgevingstemperatuur: 0 tot + 40 ° C
 • Relatieve vochtigheid: 15 tot 85%
 • Atmosferische druk: 86kpa ~ 106kpa

Opslag en verpakking:

Deze kabels zijn individueel verpakt.
Kabels moeten in de originele verpakking en binnen de opslagcondities worden bewaard om hun houdbaarheid te maximaliseren.
De opslagomstandigheden zijn als volgt:

 • Omgevingstemperatuur: -10 tot + 40 ° C
 • Relatieve vochtigheid: 15 tot 85%
 • Atmosferische druk: 86kpa ~ 106kpa

Schoonmaak

De kabel moet worden gereinigd met een zachte doek die is bevochtigd met zeepsop of 70% isopropylalcohol. Laat de kabel voor gebruik goed drogen. Niet
Gebruik geen schurende of chemische product, met uitzondering van 70% isopropylalcohol. De kabel niet bestralen, autoclaveren, weken of onderdompelen in een oplossing.

  Garantie en aansprakelijkheid

  De fabrikant biedt 12 maanden garantie op materiaal- of fabricagefouten vanaf de aankoopdatum. Maar dekt niet de schade of breuk als gevolg van verkeerd gebruik of nalatig onderhoud van de kabel. We garanderen dat de apparatuur voldoet aan de specificaties van de geldende veiligheids- en prestatienormen die erop van toepassing zijn.

  Waarschuwing:

  1. Zorg ervoor dat de kabel fysiek intact is, zonder gebroken of gerafelde draden of beschadigde onderdelen. Inspecteer de kabel visueel en gooi deze weg als er barsten of verkleuring worden aangetroffen.
  2. Probeer de kabels niet opnieuw te verwerken, te herstellen of te recyclen, aangezien deze processen de elektrische componenten kunnen beschadigen, wat mogelijk kan leiden tot letsel bij de patiënt.
  3. Om schade aan de kabel te voorkomen, houdt u deze altijd vast aan de connector in plaats van aan de kabel wanneer u een van beide uiteinden aansluit of loskoppelt.
  4. Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van de patiëntmonitor voor volledige instructies of aanvullende instructies.
  5. Leid de kabel en patiëntkabel zorgvuldig om de kans op verstrikking of wurging van de patiënt te verkleinen.

   LET OP: Volgens de
   Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat alleen door of in opdracht van een arts worden verkocht.

   Symboolverklaring

   Fabrikant
   Catalogus nummer
   Batchcode
   Serienummer
   Latex vrij
   Niet gesteriliseerd
   Zie instructies
   Voorzichtigheid
   Datum van fabricage
   Een doorgestreepte container geeft aan dat het afval aan het einde van de levensduur gescheiden is van het gewone afval.
   Richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
   Bescherming tegen vocht
   Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat alleen door of in opdracht van een arts worden verkocht.
   Erkende Europese vertegenwoordiger
   CE-markering