<<Back

EKG pacienta kabeļa lietotāja rokasgrāmata


Instalēšana un lietošana:

 1. Pievienojiet pacienta kabeļa instrumentu savienotāju EKG monitoram (skat. 1. attēlu).
 2. Pievienojiet pacienta kabeļa otru gala savienotāju savākšanas modulim. (skat. 1. attēlu)

Glabāšana un apstrāde:

Kad kabeļi netiek izmantoti, tie ir brīvi jāieritina un jāuzglabā istabas temperatūrā. Nenovietojiet kabeļus ap aprīkojumu, lai nesabojātu iekšējos vadus.

Darbības apstākļi:

 • Apkārtējā temperatūra: 0 līdz + 40 ° C
 • Relatīvais mitrums: 15 līdz 85%
 • Atmosfēras spiediens: 86kpa ~ 106kpa

Uzglabāšana un iepakošana:

Šie kabeļi ir atsevišķi iepakoti.
Kabeļi jāuzglabā oriģinālā iepakojumā un uzglabāšanas apstākļos, lai palielinātu to glabāšanas laiku.
Uzglabāšanas apstākļi ir šādi:

 • Apkārtējā temperatūra: -10 līdz + 40 ° C
 • Relatīvais mitrums: 15 līdz 85%
 • Atmosfēras spiediens: 86kpa ~ 106kpa

Tīrīšana

Kabelis jātīra, izmantojot mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar ziepjūdeni vai 70% izopropilspirtu. Pirms lietošanas ļaujiet kabelim kārtīgi nožūt. Nelietojiet
abrazīvus līdzekļus vai ķīmiskus produktus, izņemot 70% izopropilspirtu. Nedrīkst apstarot, autoklāvēt, mērcēt vai iegremdēt kabeli jebkāda veida šķīdumā.

  Garantija un atbildība

  No materiāla vai izgatavošanas defektiem ražotājs piedāvā 12 mēnešu garantiju no pirkuma datuma. Bet neattiecas uz bojājumiem vai lūzumiem kabeļa ļaunprātīgas izmantošanas vai nolaidīgas aprūpes dēļ. Mēs garantējam, ka iekārta atbilst pašreiz spēkā esošo un tai piemērojamo drošības un veiktspējas standartu specifikācijām.

  Brīdinājums:

  1. Pārliecinieties, vai kabelis ir fiziski neskarts, vai tajā nav saplēstu vai noplīsušu vadu vai bojātu daļu. Vizuāli pārbaudiet kabeli un izmetiet, ja tiek konstatētas plaisas vai krāsas maiņa.
  2. Nemēģiniet pārstrādāt, atjaunot vai pārstrādāt kabeļus, jo šie procesi var sabojāt elektriskās sastāvdaļas, kas potenciāli var nodarīt kaitējumu pacientam.
  3. Lai izvairītos no kabeļa bojājumiem, savienojot vai atvienojot abus galus, vienmēr turiet to aiz savienotāja, nevis kabeļa.
  4. Lai iegūtu pilnīgas instrukcijas vai papildu instrukcijas, vienmēr skatiet pacienta monitora lietotāja rokasgrāmatu.
  5. Uzmanīgi novirziet kabeli un pacienta kabeli, lai mazinātu pacienta sapīšanas vai nožņaugšanās iespēju.

   UZMANĪBU:
   ASV federālie likumi ierobežo šīs ierīces tirdzniecību ar ārstu vai pēc ārsta norādījuma.

   Simbols Paskaidrojums

   Ražotājs
   Kataloga numurs
   Partijas kods
   Sērijas numurs
   Bez lateksa
   Nesterilizēts
   Skatīt instrukcijas
   Uzmanību
   Izgatavošanas datums
   Pārsvītrota ratiņu tvertne norāda uz atsevišķu apstrādi no vispārējiem atkritumiem dzīves beigās.
   Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīva (EEIA)
   Aizsardzība pret mitrumu
   ASV federālie likumi ierobežo šīs ierīces tirdzniecību ar ārstu vai pēc ārsta pasūtījuma.
   Eiropas pilnvarotais pārstāvis
   CE zīme