<<Back

Korisnički priručnik za IBP prilagodnički kabel


Namjena i indikacije za uporabu

Ovaj prilagodni kabel IBP dizajniran je za električnu vezu između monitora pacijenta i pretvarača tlaka. Potpuno je kompatibilan i namijenjen je uporabi s glavnim markama monitora za pacijenta i pretvarača tlaka za jednokratnu upotrebu.

Skladištenje i rukovanje:

Kad se ne koriste, kabeli trebaju biti lagano namotani i pohranjeni na sobnoj temperaturi. Ne obavijajte kabele oko opreme kako biste izbjegli oštećivanje unutarnjih žica.

Radni uvjeti:

 • Temperatura okoline: 0 do + 40 ° C
 • Relativna vlažnost: 15 do 85%
 • Atmosferski tlak: 86kpa ~ 106kpa

Skladištenje i pakiranje:

Ovi kabeli su pojedinačno pakirani.
Kabeli se moraju čuvati u izvornom pakiranju i unutar uvjeta skladištenja kako bi se njihov životni vijek produžio.
Uvjeti skladištenja su sljedeći:

 • Temperatura okoline: -10 do + 40 ° C
 • Relativna vlažnost: 15 do 85%
 • Atmosferski tlak: 86kpa ~ 106kpa

Čišćenje

Ovaj se kabel mora očistiti mekom krpom navlaženom sapunicom ili 70% izopropil alkoholom. Ostavite da se kabel temeljito osuši prije upotrebe. Ne koristite nikakva abrazivna sredstva ili kemijske proizvode osim 70% izopropil alkohola.
Kabel nemojte ozračivati, autoklavirati, namakati ili uranjati u bilo kakvu otopinu.

  Jamstvo i odgovornost

  Proizvođač nudi 12 mjeseci jamstva protiv nedostataka u materijalu ili izradi od datuma kupnje. Ali ne pokriva oštećenja ili lomove zbog zlostavljanja ili nemarne njege kabela. Jamčimo da je oprema u skladu sa specifikacijama sigurnosnih i izvedbenih standarda koji su trenutno na snazi ​​i koji se na nju primjenjuju.

  Upozorenje:

  1. Osigurajte da je kabel fizički netaknut, bez prekida ili pohabanih žica ili oštećenih dijelova. Vizualno pregledajte kabel i bacite ako se utvrde pukotine ili promjena boje.
  2. Ne pokušavajte ponovo obraditi, popraviti ili reciklirati kabele jer ti procesi mogu oštetiti električne komponente, što potencijalno može dovesti do ozljede pacijenta.
  3. Neuspješno povezivanje pretvarača ili kabela na monitor pacijenta rezultirat će isprekidanim očitanjima, netočnim rezultatima ili očitanjima.
  4. Da biste izbjegli oštećenje kabela, uvijek ga držite za konektor, a ne za kabel kada spajate ili odspajate bilo koji kraj.
  5. Za potpune upute ili dodatne upute uvijek pogledajte upute za rukovanje pacijentovim monitorom.
  6. Pažljivo provucite kabel i kabel pacijenta kako biste smanjili mogućnost zapetljavanja ili davljenja pacijenta.

   OPREZ:
   Američki savezni zakon ograničava prodaju ovog uređaja od strane liječnika ili po nalogu liječnika.

   Objašnjenje simbola

   Proizvođač
   Kataloški broj
   Šifra serije
   Serijski broj
   Bez lateksa
   Nesterilizirano
   Pogledajte upute
   Oprez
   Datum proizvodnje
   Prekrižena kanta za otpatke ukazuje na odvojeni tretman od općeg otpada na kraju životnog vijeka.
   Direktiva o otpadu od električne i elektroničke opreme (WEEE)
   Zaštita od vlage
   Američki savezni zakon ograničava ovaj uređaj na prodaju od strane liječnika ili po nalogu liječnika.
   Europski ovlašteni predstavnik
   Oznaka CE