<<Back

Ръководство за потребителя на адаптерния кабел IBP


Употреба по предназначение и указания за употреба

Този адапторен кабел IBP е предназначен за електрическа връзка между монитора на пациента и датчика за налягане. Той е напълно съвместим и е предназначен за употреба с основни марки монитори за пациент и преобразуватели на налягане за еднократна употреба.

Съхранение и работа:

Когато не се използват, кабелите трябва да са навити свободно и да се съхраняват при стайна температура. Не увивайте кабели около оборудването, за да избегнете повреда на вътрешните проводници.

Условия на работа:

 • Температура на околната среда: 0 до + 40 ° C
 • Относителна влажност: 15 до 85%
 • Атмосферно налягане: 86kpa ~ 106kpa

Съхранение и опаковане:

Тези кабели са опаковани индивидуално.
Кабелите трябва да се съхраняват в оригиналната опаковка и в условията на съхранение, за да се увеличи максимално животът им.
Условията за съхранение са както следва:

 • Температура на околната среда: -10 до + 40 ° C
 • Относителна влажност: 15 до 85%
 • Атмосферно налягане: 86kpa ~ 106kpa

Почистване

Този кабел трябва да се почиства с помощта на мека кърпа, навлажнена със сапунена вода или 70% изопропилов алкохол. Оставете кабела да изсъхне добре преди употреба. Не използвайте абразивни агенти или химически продукти, с изключение на 70% изопропилов алкохол.
Не облъчвайте, автоклавирайте, накисвайте или потапяйте кабела в какъвто и да е разтвор.

  Гаранция и отговорност

  Производителят предлага 12 месеца гаранция срещу дефекти в материала или изработката от датата на покупката. Но не покрива щетите или счупванията поради злоупотреба или небрежна грижа за кабела. Гарантираме, че оборудването отговаря на спецификациите на стандартите за безопасност и производителност, които са в сила в момента и са приложими към него.

  Внимание:

  1. Уверете се, че кабелът е физически непокътнат, без счупени или износени проводници или повредени части. Визуално проверете кабела и го изхвърлете, ако се открият пукнатини или обезцветяване.
  2. Не се опитвайте да преработвате, възстановявате или рециклирате кабелите, тъй като тези процеси могат да повредят електрическите компоненти, което може да доведе до увреждане на пациента.
  3. Неправилното свързване на датчика или кабела към монитора на пациента ще доведе до периодични показания, неточни резултати или липса на показания.
  4. За да избегнете повреда на кабела, винаги го дръжте за конектора, а не за кабела, когато свързвате или изключвате двата края.
  5. Винаги вижте ръководството на оператора на монитора за пациент за пълни инструкции или допълнителни инструкции.
  6. Внимателно прокарайте кабела и кабела на пациента, за да намалите възможността за заплитане или удушаване на пациента.

   ВНИМАНИЕ:
   Федералният закон на САЩ ограничава това устройство до продажба от или по нареждане на лекар.

   Обяснение на символа

   Производител
   Каталожен номер
   Партиден код
   Сериен номер
   Без латекс
   Нестерилизирани
   Вижте инструкциите
   Внимание
   Дата на производство
   Зачеркнатото кошче за колела показва отделно третиране от общите отпадъци в края на живота.
   Директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
   Защита срещу влага
   Американският федерален закон ограничава това устройство до продажба от или по нареждане на лекар.
   Европейски оторизиран представител
   CE маркировка