<<Back

Εγχειρίδιο χρήστη για επαναχρησιμοποιήσιμο αισθητήρα κλιπ SPO2


Προβλεπόμενη χρήση και ενδείξεις για χρήση

Οι επαναχρησιμοποιούμενοι αισθητήρες SpO2 ενδείκνυνται για συνεχή μη επεμβατική παρακολούθηση του λειτουργικού κορεσμού οξυγόνου της αρτηριακής αιμοσφαιρίνης (SpO2) και του ρυθμού παλμού (PR).
Είναι πλήρως συμβατοί αισθητήρες αντικατάστασης που προορίζονται για χρήση με μεγάλες μάρκες παλμικού οξυμέτρου. Οι αισθητήρες SpO2 έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν με τις προδιαγραφές του αρχικού κατασκευαστή εξοπλισμού, επομένως βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο κατάλληλος αριθμός μοντέλου αισθητήρα για μια συγκεκριμένη τεχνολογία παλμικού οξυμέτρου.

Τα μοντέλα των επαναχρησιμοποιήσιμων αισθητήρων ταιριάζουν στο ακόλουθο μέγεθος ασθενών:

 1. Ενήλικες (βάρος μεγαλύτερο από 40 kg)

Αρχή λειτουργίας

Οι αισθητήρες συνδέονται με την αντίστοιχη οθόνη του. Η οξυγόνωση του αίματος μετράται ανιχνεύοντας τα χαρακτηριστικά απορρόφησης υπέρυθρου και κόκκινου φωτός της αποοξυγονωμένης αιμοσφαιρίνης και της οξυγονωμένης αιμοσφαιρίνης, η οποία αποτελείται από έναν ανιχνευτή συνδεδεμένο στο δάχτυλο του ασθενούς. Ο αισθητήρας συνδέεται με ένα σύστημα λήψης δεδομένων το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και την εμφάνιση των επιπέδων κορεσμού οξυγόνου και των συνθηκών καρδιακού ρυθμού.

Εγκατάσταση

 • Συνδέστε τον αισθητήρα SpO2 στο καλώδιο προσαρμογέα συμβατού οξύμετρου.
 • Ενεργοποιήστε το οξύμετρο και επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία.
 • Αισθητήρας κλιπ σε σαρκώδες τμήμα του λοβού, όπως φαίνεται παρακάτω. Μην τοποθετείτε τον αισθητήρα στον χόνδρο. Τοποθετήστε το μηχανισμό στερέωσης στο πάνω μέρος του αυτιού.  
   

 • Εφαρμόστε τον αισθητήρα στον ασθενή.
 • Παρακολουθήστε οπτικά την τοποθεσία του αισθητήρα για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα του δέρματος.

Προφύλαξη

 • Ο αισθητήρας και το καλώδιο πρέπει να καθαρίζονται πριν από κάθε ασθενή
 • Τοποθετήστε τον αισθητήρα στον λοβό του αυτιού ή στο στόμιο.
 • Μην χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα μέσα ή κοντά σε μαγνητική τομογραφία.
 • Αποφύγετε να έχετε έντονες πηγές φωτός κοντά στον αισθητήρα
 • Για μακροχρόνια χρήση, το σημείο μέτρησης πρέπει να ελέγχεται και να αλλάζει κάθε 2-4 ώρες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του δέρματος των ασθενών.

  Εξοπλισμός

  • Συνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα στον κατάλληλο εξοπλισμό (παλμικό οξύμετρο).
  • Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και ελέγξτε τη σωστή λειτουργία ανατρέχοντας στις οδηγίες λειτουργίας της οθόνης.
  • Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της οθόνης, συνδέστε και αποσυνδέστε το καλώδιο αισθητήρα από το καλώδιο οθόνης. Η σωστή, ασφαλής χρήση του αισθητήρα και του καλωδίου σύνδεσης του απαιτεί συστηματικούς ελέγχους τουλάχιστον μία ή περισσότερες ανά μήνα, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης, καθώς και την απολύμανση του καλωδίου.
  • Οπτικός έλεγχος (εμφάνιση μονωτών, ακροδέκτες επαφής κλπ.)
  • Επαληθεύστε τη μηχανική ακεραιότητα των συνδετήρων.
  Μην χρησιμοποιείτε και απορρίψτε αισθητήρα που φαίνεται να έχει μηχανικά ή ηλεκτρικά ελαττώματα.

  Απόδοση, αξιοπιστία, ασφάλεια, συμβατότητα και μηχανική ακεραιότητα:

   1. Απόδοση και αξιοπιστία:
    Αυτός ο αισθητήρας SpO2 με το συμβατό παλμικό οξύμετρο έχει επικυρωθεί και δοκιμαστεί για συμμόρφωση με το ISO 80601-2-61: 2011

    Συγκριτική μέτρηση τιμής σε% κορεσμού:
    Εύρος SpO2 (70% -100%) ------ ------------------ Ακρίβεια ± 3%
    εύρος SpO2 (<70%) --------------------- ---------- Χωρίς καθορισμένο
    εύρος ρυθμού παλμού: 35-240bpm -------------------- Ακρίβεια ± 2 bpm
    Χαμηλή αιμάτωση : Εύρος SpO2 (70 % -100%) ------ Ακρίβεια ± 3%
                              Εύρος παλμών: 35-240bpm - Ακρίβεια ± 3 bpm

   2. Μέγιστο μήκος κύματος και μέγιστη ισχύ εξόδου
    Τύπος LED Κόκκινο μέγιστο μήκος κύματος Κόκκινη μέγιστη ισχύ εξόδου Μέγιστο μήκος κύματος IR Μέγιστη ισχύ εξόδου IR
    2-οδηγεί 663nm 1.2mW 890nm 1,0 mW
    3-οδηγεί 661nm 1.2mW 940nm 1.2mW
    4-οδηγεί 660nm 1.2mW 905 / 940nm 1,0 mW

     

   3. Ασφάλεια:
    Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία: τύπος BF Η
    ταξινόμηση είναι σύμφωνη με το MDD 93/42 / EEC: Class IIb
    Βαθμός προστασίας από την είσοδο νερού: IPX2

   4. Συμβατότητα:
    Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα και η αξίωση ακρίβειας των συσκευών, ο αισθητήρας SpO2 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον καθορισμένο εξοπλισμό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί και επισημανθεί για χρήση.

   5. Μηχανική ακεραιότητα:
    Αυτός ο αισθητήρας έχει σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά ανθεκτικός. Χρησιμοποιούμε μόνο υλικά υψηλής ποιότητας για να διασφαλίσουμε ότι οι αισθητήρες αντέχουν στο απαιτητικό νοσοκομειακό περιβάλλον. Οι συμπαγείς σύνδεσμοι είναι εξοπλισμένοι με εύκαμπτα μανίκια, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αποσύνδεσης του καλωδίου. Δεν έχουν προσβάσιμα μεταλλικά μέρη.
  Καθαρισμός & απολύμανση:

  Καθαρίστε τον αισθητήρα και το καλώδιο σύνδεσης με ζεστό σαπουνόνερο.
  Ο αισθητήρας και το καλώδιο πρέπει να καθαριστούν χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο ή 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Αποφύγετε προσεκτικά να καταστρέψετε την επιφάνεια του οπτικού δείκτη και του ανιχνευτή. Αφήστε τον αισθητήρα και το καλώδιο να στεγνώσουν καλά πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα ή χημικά προϊόντα εκτός από το 70% ισοπροπυλική αλκοόλη.
  Μην ακτινοβολείτε, κάνετε αυτόκλειστο, εμποτίστε ή βυθίστε τον αισθητήρα σε οποιοδήποτε είδος διαλύματος. Διατηρήστε τον αισθητήρα καθαρό και στεγνό.
  Το μέσο προσδόκιμο ζωής ενός αισθητήρα SpO2 είναι περισσότερο από ένα χρόνο υπό τις συνθήκες χρήσης που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

  Αποθήκευση και χειρισμός:

  Όταν δεν χρησιμοποιούνται, οι αισθητήρες πρέπει να τυλίγονται χαλαρά και να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου. Μην τυλίγετε αισθητήρες γύρω από θήκες εξοπλισμού για να αποφύγετε την καταστροφή εσωτερικών καλωδίων.

  Συνθήκες λειτουργίας:
  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 έως + 40 ° C
  • Σχετική υγρασία: 15 έως 85%
  • Ατμοσφαιρική πίεση: 86kpa ~ 106kpa
  Αποθήκευση και συσκευασία:
  Κάθε αισθητήρας συσκευάζεται ξεχωριστά.
  Ο αισθητήρας πρέπει να αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία και εντός των συνθηκών αποθήκευσης για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια αποθήκευσης.
  Οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι εξής:
  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10 έως + 40 ° C
  • Σχετική υγρασία: 15 έως 85%
  • Ατμοσφαιρική πίεση: 86kpa ~ 106kpa

  Εγγύηση: Τα
  καλώδια και οι αισθητήρες προσφέρουν εγγύηση ενός έτους για ελαττώματα υλικού και κατασκευής από την ημερομηνία αγοράς. Τα καλώδια και οι αισθητήρες δεν καλύπτουν τη ζημιά ή τη θραύση λόγω της κακής χρήσης ή της αμέλειας των αισθητήρων.
  Τα καλώδια και οι αισθητήρες εγγυώνται ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των προτύπων ασφάλειας και απόδοσης που ισχύουν και ισχύουν γι 'αυτόν.

  Προειδοποίηση:

  1. Οι αισθητήρες δεν πρέπει να στερεώνονται σε θέση τραυματισμού ιστού. Μην το χρησιμοποιείτε για παρακολούθηση της οξυγόνου του αίματος.
  2. Οι αισθητήρες έχουν σχεδιαστεί για χρήση με συγκεκριμένες οθόνες.
  3. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της συμβατότητας της οθόνης, του αισθητήρα και του καλωδίου πριν από τη χρήση του.
  4. Μη συμβατά εξαρτήματα μπορούν να οδηγήσουν σε υποβαθμισμένη ακρίβεια και απόδοση.
  5. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες λειτουργίας για τον εξοπλισμό και τα σχετικά αξεσουάρ πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό για να διασφαλίσετε τη συμβατότητά τους.
  6. Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών RF μπορεί να επηρεάσει τον εξοπλισμό.
  7. Μην βυθίζετε τα άκρα του συνδετήρα σε διαλύματα καθαρισμού.
  8. Μην επιτρέπετε τη συντήρηση ή τη συντήρηση του αισθητήρα ενώ χρησιμοποιείται σε έναν ασθενή.
  9. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση αυτού του αισθητήρα.
  10. Οι αισθητήρες ελέγχονται για βιοσυμβατότητα, δεν υπάρχει κίνδυνος για το ανθρώπινο σώμα. 

  Προειδοποίηση: MR Ασφαλής!
  Μην εκθέτετε τη συσκευή σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού (MR).

  • Η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάζει κίνδυνο τραυματισμού από βλήματα λόγω της παρουσίας σιδηρομαγνητικών υλικών που μπορούν να προσελκύονται από τον πυρήνα μαγνητών MR.
  • Θερμικός τραυματισμός και εγκαύματα ενδέχεται να προκληθούν λόγω των μεταλλικών εξαρτημάτων της συσκευής που μπορούν να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της σάρωσης MR.
  • Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει αντικείμενα στην εικόνα MR.
  • Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά λόγω των ισχυρών πεδίων μαγνητικής και ραδιοσυχνότητας που δημιουργούνται από τον σαρωτή MR.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή με εντολή ιατρού.
  Απόρριψη απορριμμάτων:
  Ανατρέξτε στους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης των αισθητήρων SpO2.

  Επεξήγηση συμβόλου

  Κατασκευαστής
  Αριθμός καταλόγου
  Κωδικός παρτίδας
  Αριθμός σειράς
  Χωρίς λάτεξ
  Μη αποστειρωμένο
  Δείτε τις οδηγίες
  Προσοχή
  Ημερομηνία παραγωγής
  Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων δείχνει ξεχωριστή επεξεργασία από τα γενικά απορρίμματα στο τέλος της ζωής του.
  Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
  Προστασία από την υγρασία
  Ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής με ή κατόπιν εντολής ιατρού.
  Ευρωπαίος Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
  CE Mark
  Τύπος εξοπλισμού BF

   

  Παράρτημα Δήλωση EMC

  Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή για ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές για όλο τον εξοπλισμό και τα συστήματα

  1
  Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
  2 Αυτός ο επαναχρησιμοποιήσιμος αισθητήρας SpO2 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του επαναχρησιμοποιήσιμου αισθητήρα είναι υπεύθυνος ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
  3 Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
  4 Εκπομπές RF CISPR 11 Ομάδα 1 Ο επαναχρησιμοποιούμενος αισθητήρας SpO2 χρησιμοποιεί ενέργεια RF μόνο για την εσωτερική του λειτουργία. Εκεί, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
  5 Εκπομπές RF CISPR 11 Κατηγορία Α Ο επαναχρησιμοποιούμενος αισθητήρας SpO2 είναι κατάλληλος για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις εκτός του οικιακού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε αυτές που συνδέονται άμεσα με το δημόσιο δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται υπόψη η ακόλουθη προειδοποίηση: Προειδοποίηση: Αυτός ο εξοπλισμός / σύστημα προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες υγείας. Αυτός ο εξοπλισμός / σύστημα μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ραδιοφώνου ή να διαταράξει τη λειτουργία του
  κοντινού εξοπλισμού. Ίσως χρειαστεί να λάβετε μέτρα μετριασμού, όπως επαναπροσανατολισμός ή μετεγκατάσταση του επαναχρησιμοποιούμενου αισθητήρα SpO2 ή θωράκιση της τοποθεσίας.
  6 Αρμονικές εκπομπές IEC 61000-3-2 Δεν συμμορφώνεται
  7 Διακυμάνσεις τάσης εκπομπές τρεμούλιασμα IEC 61000-3-3 Δεν συμμορφώνεται


  Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ασυλία - για όλους τους ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ανοσία
  Ο επαναχρησιμοποιούμενος αισθητήρας SpO2 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Reusable SpO2 Sensor θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
  Δοκιμή ανοσίας Επίπεδο δοκιμής IEC 60601 Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
  Ηλεκτροστατική
  εκφόρτιση (ESD)

  IEC 61000-4-2
  ± 8 kV επαφή

  ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
  ± 15 kV αέρα
  ± 8 kV επαφή

  ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
  ± 15 kV αέρα
  Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, σκυρόδεμα ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα δάπεδα είναι καλυμμένα με συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%
  Ηλεκτροστατική
  παροδική / ριπή

  IEC 61000-4-4
  ± 2 kV για
  γραμμές τροφοδοσίας

  ± 1 kV για είσοδο / έξοδο
  ΟΧΙ Η κύρια ποιότητα ισχύος πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
  Surge

  IEC 61000-4-5
  ± 1 kV διαφορική
  λειτουργία
  ΟΧΙ Η κύρια ποιότητα ισχύος πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
  Μειώσεις τάσης, σύντομες
  διακοπές και
  μεταβολές τάσης
  στις
  γραμμές εισόδου τροφοδοσίας

  IEC 61000-4-11
  0% UT; 0,5 κύκλος g) Σε 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 ° και 315 °


  0% UT. 1 κύκλος και 70% UT. 25/30 κύκλοι Μονοφασική: σε 0 °

  0% UT; Κύκλος 250/300
  Η κύρια ισχύς πρέπει να είναι εκείνη ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης του Reusable SpO2 Sensor απαιτεί συνεχή
  λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, συνιστάται ο Reusable SpO2 Sensor να τροφοδοτείται από μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος ή μια μπαταρία.
  Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ισχύος
  (50/60 Hz) IEC 61000-4-8


  30 A / m 30 A / m Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος πρέπει να είναι σε επίπεδα χαρακτηριστικά ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το UT είναι η κύρια τάση εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.


  Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ασυλία - για ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ και ΣΥΣΤΗΜΑ

  Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ανοσία
  Ο επαναχρησιμοποιούμενος αισθητήρας SpO2 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Reusable SpO2 Sensor θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
  Δοκιμή ανοσίας Επίπεδο δοκιμής IEC 60601 Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
  Διεξήχθη RF

  IEC 61000-4-6

  Radiated RF

  IEC 61000-4-3
  3 Vrms

  150 kHz έως 80 MHz

  6 V σε ISM και ερασιτεχνικές ζώνες ραδιοφώνου μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz

  10 V / m

  80 MHz έως 2,7 GHz  385MHz-5785MHz Προδιαγραφές δοκιμής για ΕΝΤΑΞΗ ΛΟΓΟΣ ΑΣΥΝΩΣΗΣ σε εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας RF (Ανατρέξτε στον πίνακα 9 του IEC 60601-1-2: 2014)
  3V

  150 kHz έως 80 MHz

  6 V σε ISM και ερασιτεχνικές ζώνες ραδιοφώνου μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz

  10 V / m

  80 MHz έως 2,7 GHz  385MHz-5785MHz Προδιαγραφές δοκιμής για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ σε ασύρματο εξοπλισμό επικοινωνίας RF (Ανατρέξτε στον πίνακα 9 του IEC 60601-1-2: 2014)

  Ο φορητός και φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών RF δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλησιέστερα σε κανένα μέρος του Reusable SpO2 Sensor, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, από την προτεινόμενη απόσταση διαχωρισμού που υπολογίζεται από την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του
  πομπού.
  Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού

   80 MHz έως 800 MHz

   800 MHz έως 2,7 GHz

  όπου p είναι η μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m). b Η

  ένταση πεδίου από σταθερούς πομπούς RF, όπως καθορίζεται από μια έρευνα ηλεκτρομαγνητικής τοποθεσίας πρέπει να είναι μικρότερη από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων. β

  Μπορεί να προκληθούν παρεμβολές κοντά στον εξοπλισμό που φέρει το ακόλουθο σύμβολο:

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία επηρεάζονται από την απορρόφηση και ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.
  1. Οι ζώνες ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) κυμαίνονται μεταξύ 150 kHz και 80 MHz είναι 6.765 MHz έως 6.795 MHz. 13,553 MHz έως 13,567 MHz; 26,957 MHz έως 27,283 MHz; και 40,66 MHz έως 40,70 MHz. Οι ερασιτεχνικές ραδιοφωνικές ζώνες κυμαίνονται μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz είναι 1,8 MHz έως 2,0 MHz, 3,5 MHz έως 4,0 MHz, 5,3 MHz έως 5,4 MHz, 7 MHz έως 7,3 MHz , 10,1 MHz έως 10,15 MHz, 14 MHz έως 14,2 MHz, 18,07 MHz έως 18,17 MHz, 21,0 MHz έως 21,4 MHz, 24,89 MHz έως 24,99 MHz, 28 , 0 MHz έως 29,7 MHz και 50,0 MHz έως 54,0 MHz.
  2. Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια η ισχύς πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης για ραδιοφωνικά (κινητά / ασύρματα) τηλέφωνα και επίγεια κινητά ραδιόφωνα, ραδιόφωνο ερασιτεχνικού, ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και τηλεοπτική μετάδοση. Για να εκτιμηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον λόγω σταθερών πομπών RF, θα πρέπει να εξεταστεί μια έρευνα ηλεκτρομαγνητικής τοποθεσίας. Εάν η μετρούμενη ένταση πεδίου στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται ο επαναχρησιμοποιούμενος αισθητήρας SpO2 υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης RF παραπάνω, ο επαναχρησιμοποιούμενος αισθητήρας SpO2 θα πρέπει να τηρείται για την επαλήθευση της κανονικής λειτουργίας. Εάν παρατηρηθεί ανώμαλη απόδοση, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως επαναπροσανατολισμός ή μετεγκατάσταση του επαναχρησιμοποιήσιμου αισθητήρα SpO2.
  3. Σε εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι ένταση πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3V / m.


  Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών RF και του εξοπλισμού ή του συστήματος

  Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και φορητού εξοπλισμού επικοινωνιών RF και του μηχανήματος αιμοκάθαρσης W-T2008-B
  Ο επαναχρησιμοποιούμενος αισθητήρας SpO2 προορίζεται για χρήση σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται οι ακτινοβολημένες RF διαταραχές. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Reusable SpO2 Sensor μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών RF (πομποί) και του Reusable SpO2 Sensor όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών
  Ονομαστική μέγιστη έξοδος του πομπού

  W
  Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού

  150 kHz έως 80 MHz
  εκτός ISM και ερασιτεχνικές ζώνες ραδιοφώνου

  150 kHz έως 80 MHz
  σε ISM και ερασιτεχνικές ζώνες ραδιοφώνου

  80 MHz έως 800 MHz

  800 MHz έως 2,7 GHz

  0,01 0.12 0.20 0,035 0,07
  0.1 0.38 0,63 0.11 0,22
  1 1.2 2.00 0.35 0,70
  10 3.8 6.32 1.10 2.21
  100 12 20.00 35 70
  Για πομπούς με ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω από την προτεινόμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη βαθμολογία ισχύος εξόδου του πομπού σε watt (W ) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.