<<Back

Gjenbrukbar voksenørklemme SPO2-sensor brukerhåndbok


Tiltenkt bruk og indikasjoner for bruk

De gjenbrukbare SpO2-sensorene er indikert for kontinuerlig ikke-invasiv overvåking av funksjonell oksygenmetning av arterielt hemoglobin (SpO2) og pulsfrekvens (PR).
De er fullt kompatible erstatningssensorer beregnet for bruk med store merker av pulsoksymeter. SpO2-sensorene er designet for å matche spesifikasjonene til produsenten av det opprinnelige utstyret, og sørg derfor for at det passende sensormodellnummeret er valgt for en bestemt pulsoksymeterteknologi.

Modellene av gjenbrukbare sensorer passer til følgende pasientstørrelse:

 1. Voksen (vekt større enn 40 kg)

Prinsipp for drift

Sensorene skal være koblet til den tilhørende skjermen. Oksygenering av blod måles ved å oppdage de infrarøde og røde lysabsorpsjonsegenskapene til deoksygenert hemoglobin og oksygenert hemoglobin, som består av en sonde festet til pasientens finger. Sensoren er koblet til et datainnsamlingssystem som brukes til å beregne og vise oksygenmetningsnivåer og hjertefrekvensforhold.

Installasjon

 • Koble SpO2-sensoren til adapterkabelen til kompatibelt oksimeter.
 • Slå på oksymeteret og kontroller at det fungerer korrekt.
 • Fest sensoren til den kjøttfulle delen av lappen som vist nedenfor. Ikke plasser sensoren på brusk. Plasser festemekanismen på toppen av øret.  
   

 • Påfør sensoren på pasienten.
 • Overvåke sensorstedet visuelt for å sikre hudens integritet.

Forholdsregler

 • Sensoren og kabelen må rengjøres før hver pasient
 • Plasser sensoren på øreflippen eller øreklokken.
 • Ikke bruk sensoren i eller i nærheten av en MR.
 • Unngå å ha intense lyskilder i nærheten av sensoren
 • For langvarig bruk må målesiden kontrolleres og skiftes hver 2.-4. Time for å garantere integriteten til pasientens hud.

  Utstyr

  • Koble sensorkabelen til riktig utstyr (pulsoksymeter).
  • Slå på utstyret og sjekk korrekt drift ved å se på skjermens bruksanvisning.
  • For å sikre riktig skjermoperasjon, koble til og koble sensorkabelen fra skjermkabelen. Korrekt og sikker bruk av sensoren og dens tilkoblingskabel krever at det utføres systematiske kontroller minst en eller flere ganger i måneden, avhengig av hyppigheten av bruken, samt desinfisering av kabelen.
  • Visuell kontroll (utseende på isolatorer, kontaktpinner osv.)
  • Kontroller den mekaniske integriteten til kontaktene.
  Ikke bruk og kast sensorer som ser ut til å ha mekaniske eller elektriske feil.

  Ytelse, pålitelighet, sikkerhet, kompatibilitet og mekanisk integritet:

   1. Ytelse og pålitelighet:
    Denne SpO2-sensoren med det kompatible pulsoksymeteret er validert og testet for samsvar med ISO 80601-2-61: 2011

    Sammenligningsverdimåling i% metning:
    SpO2-område (70% -100%) ------ ------------------ Nøyaktighet ± 3%
    SpO2-område (<70%) --------------------- ---------- Ingen spesifiserte
    pulsfrekvensområde: 35-240 bpm -------------------- Nøyaktighet ± 2 bpm
    Lav perfusjon : SpO2-område (70 % -100%) ------ Nøyaktighet ± 3%
                              Pulsfrekvensområde: 35-240 bpm - Nøyaktighet ± 3 bpm

   2. Topp bølgelengde og maksimal utgangseffekt
    LED-type Rød topp bølgelengde Rød Maksimal utgangseffekt IR topp bølgelengde IR maksimal utgangseffekt
    2-leder 663nm 1,2 mW 890 nm 1,0 mW
    3-leder 661 nm 1,2 mW 940 nm 1,2 mW
    4-leder 660 nm 1,2 mW 905/940 nm 1,0 mW

     

   3. Sikkerhet:
    Beskyttelsesgrad mot elektriske støt: type BF
    Klassifisering er i samsvar med MDD 93/42 / EØF: Klasse IIb
    Grad av beskyttelse mot inntrengning av vann: IPX2

   4. Kompatibilitet:
    For å sikre kompatibilitet og hevdet nøyaktighet av enhetene, bør SpO2-sensoren bare brukes med det spesifiserte utstyret som de er designet for og merket for bruk.

   5. Mekanisk integritet:
    Denne sensoren er designet for å være ekstremt holdbar. Vi bruker kun materialer av høyeste kvalitet for å sikre at sensorene tåler det krevende sykehusmiljøet. De solide kontaktene er utstyrt med fleksible hylser, noe som minimerer risikoen for kabelskille. De har ingen tilgjengelige metalldeler.
  Rengjøring og desinfisering:

  Rengjør sensoren og tilkoblingskabelen med varmt såpevann.
  Sensoren og kabelen må rengjøres med en myk klut fuktet med såpevann eller 70% isopropylalkohol. Unngå å skade overflaten på den visuelle indikatoren og detektoren. La sensoren og kabelen tørke grundig før bruk. Ikke bruk slipemidler eller kjemiske produkter, bortsett fra 70% isopropylalkohol.
  Ikke strål, autoklaver, suge eller senke sensoren i noen form for løsning. Hold sensoren ren og tørr.
  Den gjennomsnittlige levealderen til en SpO2-sensor er mer enn et år under bruksforholdene som er anbefalt i denne bruksanvisningen.

  Lagring og håndtering:

  Når de ikke er i bruk, skal sensorene vikles løst og oppbevares ved romtemperatur. Ikke pakk sensorer rundt utstyrsvesker for å unngå å skade interne ledninger.

  Driftsforhold:
  • Omgivelsestemperatur: 0 til + 40 ° C
  • Relativ luftfuktighet: 15 til 85%
  • Atmosfærisk trykk: 86kpa ~ 106kpa
  Lagring og emballasje:
  Hver sensor er individuelt pakket.
  Sensoren må oppbevares i originalemballasjen og under lagringsforholdene for å maksimere lagringstiden.
  Lagringsforholdene er som følger:
  • Omgivelsestemperatur: -10 til + 40 ° C
  • Relativ luftfuktighet: 15 til 85%
  • Atmosfærisk trykk: 86kpa ~ 106kpa

  Garanti:
  Cables & Sensors tilbyr ett års garanti mot defekter i materiale og utførelse fra kjøpsdatoen. Kabler og sensorer dekker ikke skader eller ødeleggelser på grunn av voldelig bruk eller uaktsom pleie av sensorene.
  Kabler og sensorer garanterer at utstyret er i samsvar med spesifikasjonene i gjeldende sikkerhets- og ytelsesstandarder.

  Advarsel:

  1. Sensorene skal ikke festes til et vevskadested. Ikke bruk for hyperaktivitetsovervåking av oksygen i blodet.
  2. Sensorene er designet for bruk med spesifikke skjermer.
  3. Operatøren er ansvarlig for å kontrollere kompatibiliteten til skjermen, sensoren og kabelen før den brukes.
  4. Inkompatible komponenter kan føre til svekket nøyaktighet og ytelse.
  5. Les bruksanvisningen for utstyret og tilhørende tilbehør før du bruker utstyret for å sikre kompatibilitet.
  6. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke utstyret.
  7. Ikke senk koblingsendene i rengjøringsløsninger.
  8. Ikke tillat service eller vedlikehold av sensoren mens den brukes på en pasient.
  9. Ingen modifikasjoner av denne sensoren er tillatt.
  10. Sensorene er testet for biokompatibilitet, det er ingen risiko for menneskekroppen. 

  Advarsel: MR usikker!
  Ikke utsett enheten for magnetisk resonans (MR) miljø.

  • Enheten kan utgjøre en risiko for prosjektilskader på grunn av tilstedeværelsen av ferromagnetiske materialer som kan tiltrekkes av MR-magnetkjernen.
  • Termisk skade og forbrenning kan oppstå på grunn av metallkomponentene i enheten som kan varme opp under MR-skanning.
  • Enheten kan generere gjenstander i MR-bildet.
  • Enheten fungerer kanskje ikke som den skal på grunn av de sterke magnetiske feltene og radiofrekvensfeltene som genereres av MR-skanneren.

  FORSIKTIG:
  Amerikansk føderal lov begrenser dette utstyret til salg av eller etter ordre fra en lege.
  Avfallshåndtering:
  Se lokale lover og forskrifter for informasjon om hvordan du skal kaste SpO2-sensorer.

  Symbol Forklaring

  Produsent
  Katalognummer
  Batchkode
  Serienummer
  Uten latex
  Ikke-sterilisert
  Se instruksjonene
  Forsiktighet
  Produksjonsdato
  Krysset søppelbøtte indikerer separat behandling fra generelt avfall ved levetidens slutt.
  Direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
  Beskyttelse mot fuktighet
  Amerikansk føderal lov begrenser dette utstyret til salg av eller etter ordre fra en lege.
  Europeisk autorisert representant
  CE-merke
  Type BF utstyr

   

  Tillegg EMC-erklæring

  Veiledning og produsentens erklæring om elektromagnetiske utslipp for alt utstyr og systemer

  1
  Veiledning og produsenterklæring - elektromagnetisk utslipp
  2 Denne gjenbrukbare SpO2-sensoren er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av en gjenbrukbar sensor er ansvarlig for at den brukes i et slikt miljø.
  3 Utslippstest Samsvar Elektromagnetisk miljø - veiledning
  4 RF-utslipp CISPR 11 Gruppe 1 Den gjenbrukbare SpO2-sensoren bruker kun RF-energi for sin interne funksjon. Der for, er RF-utslippene svært lave og vil sannsynligvis ikke forårsake forstyrrelser i elektronisk utstyr i nærheten. 
  5 RF-utslipp CISPR 11 Klasse A Den gjenbrukbare SpO2-sensoren er egnet for bruk i alle andre institusjoner enn husholdninger, og kan brukes i husholdningsanlegg og de som er direkte koblet til det offentlige lavspente strømforsyningsnettet som forsyner bygninger som brukes til husholdningsformål, forutsatt at følgende advarsel blir fulgt: Advarsel: Dette utstyret / systemet er kun ment for bruk av helsepersonell. Dette utstyret / systemet kan forårsake radioforstyrrelser eller forstyrre driften av
  utstyr i nærheten. Det kan være nødvendig å iverksette avbøtende tiltak, for eksempel å orientere eller flytte den gjenbrukbare SpO2-sensoren eller skjerme stedet.
  6 Harmoniske utslipp IEC 61000-3-2 Overholder ikke
  7 Spenningssvingninger flimrer utslipp IEC 61000-3-3 Overholder ikke


  Veiledning og produsenterklæring - elektromagnetisk immunitet - for alt UTSTYR og SYSTEMER

  Veiledning og produsentens erklæring - elektromagnetisk immunitet
  Den gjenbrukbare SpO2-sensoren er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av den gjenbrukbare SpO2-sensoren skal forsikre seg om at den brukes i et slikt miljø.
  Immunitetstest IEC 60601 testnivå Overholdelsesnivå Elektromagnetisk miljø - veiledning
  Elektrostatisk
  utladning (ESD)

  IEC 61000-4-2
  ± 8 kV kontakt

  ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
  ± 15 kV luft
  ± 8 kV kontakt

  ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
  ± 15 kV luft
  Gulv skal være tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulv er dekket med syntetisk materiale, bør den relative fuktigheten være minst 30%
  Elektrostatisk
  transient / burst

  IEC 61000-4-4
  ± 2 kV for
  strømforsyningslinjer

  ± 1 kV for inngang / utgang
  Ikke relevant Hovedstrømkvaliteten bør være i et typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø.
  Overspenning

  IEC 61000-4-5
  ± 1 kV
  differensialmodus
  Ikke relevant Hovedstrømkvaliteten bør være i et typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø.
  Spenningsfall, korte
  avbrudd og
  spenningsvariasjoner

  inngangslinjene for strømforsyning

  IEC 61000-4-11
  0% UT; 0,5 syklus g) Ved 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 ° og 315 °


  0% UT; 1 syklus og 70% UT; 25/30 sykluser Enfase: ved 0 °

  0% UT; 250/300 syklus
  Strømkvaliteten skal være i et typisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av den gjenbrukbare SpO2-sensoren trenger fortsatt
  drift under strømbrudd, anbefales det at den gjenbrukbare SpO2-sensoren får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning eller et batteri.
  Effektfrekvens
  (50/60 Hz)
  magnetfelt

  IEC 61000-4-8
  30 A / m 30 A / m Magnetfelt for kraftfrekvens bør være på nivåer som er karakteristiske for et typisk kommersielt eller sykehusmiljø.
  MERKNAD UT er vekselstrømsspenningen før påføring av testnivået.


  Veiledning og produsentens erklæring - elektromagnetisk immunitet - for UTSTYR og SYSTEM

  Veiledning og produsentens erklæring - elektromagnetisk immunitet
  Den gjenbrukbare SpO2-sensoren er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av den gjenbrukbare SpO2-sensoren skal forsikre seg om at den brukes i et slikt miljø.
  Immunitetstest IEC 60601 testnivå Overholdelsesnivå Elektromagnetisk miljø - veiledning
  Utført RF

  IEC 61000-4-6

  Strålt RF

  IEC 61000-4-3
  3 Vrms

  150 kHz til 80 MHz

  6 V i ISM og amatørradiobånd mellom 0,15 MHz og 80 MHz

  10 V / m

  80 MHz til 2,7 GHz  385 MHz-5785 MHz Testspesifikasjoner for INKLOSERINGSPORTIMMUNITET til trådløst RF-kommunikasjonsutstyr (se tabellen 9 i IEC 60601-1-2: 2014)
  3V

  150 kHz til 80 MHz

  6 V i ISM og amatørradiobånd mellom 0,15 MHz og 80 MHz

  10 V / m

  80 MHz til 2,7 GHz  385MHz-5785MHz Testspesifikasjoner for INKLOSJONSPORTIMMUNITET til RF trådløst kommunikasjonsutstyr (Se tabell 9 av IEC 60601-1-2: 2014)

  Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr bør ikke brukes nærmere noen del av den gjenbrukbare SpO2-sensoren, inkludert kabler, enn den anbefalte separasjonsavstanden beregnet fra ligningen som gjelder frekvensen til
  senderen.
  Anbefalt separasjonsavstand

   80 MHz til 800 MHz

   800 MHz til 2,7 GHz

  der p er maksimal utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er den anbefalte separasjonsavstanden i meter (m). b

  Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt ved en elektromagnetisk undersøkelse, bør være mindre enn samsvarnivået i hvert frekvensområde. b

  Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr merket med følgende symbol:

  MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet.
  MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetiske felt påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.
  1. ISM (industrielle, vitenskapelige og medisinske) bånd er mellom 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz; 26.957 MHz til 27.283 MHz; og 40,66 MHz til 40,70 MHz. Amatørradiobånd er mellom 0,15 MHz og 80 MHz er 1,8 MHz til 2,0 MHz, 3,5 MHz til 4,0 MHz, 5,3 MHz til 5,4 MHz, 7 MHz til 7,3 MHz , 10,1 MHz til 10,15 MHz, 14 MHz til 14,2 MHz, 18,07 MHz til 18,17 MHz, 21,0 MHz til 21,4 MHz, 24,89 MHz til 24,99 MHz, 28 , 0 MHz til 29,7 MHz og 50,0 MHz til 54,0 MHz.
  2. Feltstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radiotelefoner (trådløse / trådløse) telefoner og mobile landradioer, amatørradio, AM- og FM-radiosending og TV-sending, kan ikke forutsies teoretisk med nøyaktighet. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet på grunn av faste RF-sendere, bør en elektromagnetisk stedundersøkelse vurderes. Hvis den målte feltstyrken på stedet der den gjenbrukbare SpO2-sensoren brukes, overstiger gjeldende RF-samsvarnivå ovenfor, bør den gjenbrukbare SpO2-sensoren observeres for å verifisere normal drift. Hvis det observeres unormal ytelse, kan det være nødvendig med ytterligere tiltak, for eksempel å orientere eller flytte den gjenbrukbare SpO2-sensoren.
  3. Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, bør feltstyrken være mindre enn 3V / m.


  Anbefalte skilleavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og utstyret eller systemet

  Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og W-T2008-B hemodialysemaskin
  Den gjenbrukbare SpO2-sensoren er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brukeren av den gjenbrukbare SpO2-sensoren kan bidra til å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og den gjenbrukbare SpO2-sensoren som anbefalt nedenfor, i henhold til den maksimale utgangseffekten til kommunikasjonsutstyret
  Nominell maksimal ytelse fra senderen

  W
  Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens

  150 kHz til 80 MHz
  utenfor ISM og amatørradiobånd

  150 kHz til 80 MHz
  i ISM- og amatørradiobånd

  80 MHz til 800 MHz

  800 MHz til 2,7 GHz

  0,01 0,12 0,20 0,035 0,07
  0,1 0,38 0,63 0,11 0,22
  1 1.2 2.00 0,35 0,70
  10 3.8 6.32 1.10 2.21
  100 12 20.00 35 70
  For sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan den anbefalte separasjonsavstanden d i meter (m) estimeres ved hjelp av ligningen som gjelder frekvensen til senderen, der P er den maksimale utgangseffekten til senderen i watt (W ) ifølge produsenten av senderen.
  MERKNAD 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet.
  MERKNAD 2 Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.