<<Back

Gebruikershandleiding voor SpO2-verlengkabel


Beoogd gebruik en indicaties voor gebruik

SpO2-verlengkabels zijn ontworpen voor gebruik tussen de elektrische verbinding van een patiëntmonitor of pulsoxymetriemodule en de SpO2-sensor. Ze zijn geïndiceerd voor gebruik bij continue niet-invasieve bewaking van arteriële zuurstofverzadiging en polsslag. Deze kabels zijn compatibel met en bedoeld voor gebruik met de belangrijkste merken patiëntmonitors en pulsoxymetriemodules.

Opslag en behandeling

Als ze niet worden gebruikt, moeten kabels losjes worden opgerold en bij kamertemperatuur worden bewaard. Wikkel kabels niet om apparatuur om schade aan de interne bedrading te voorkomen.

Bedrijfsomstandigheden

 • Omgevingstemperatuur: 0 tot + 40 ° C
 • Relatieve vochtigheid: 15 tot 85%
 • Atmosferische druk: 86kpa ~ 106kpa

Opslag en verpakking

De kabels zijn individueel verpakt.
Kabels dienen in hun originele verpakking en binnen de aangegeven opslagcondities te worden bewaard om hun houdbaarheid te maximaliseren.

De opslagomstandigheden zijn als volgt:

 • Omgevingstemperatuur: -10 tot + 40 ° C
 • Relatieve vochtigheid: 15 tot 85%
 • Atmosferische druk: 86kpa ~ 106kpa

Schoonmaak

De kabel moet worden gereinigd met een zachte doek die is bevochtigd met zeepsop of 70% isopropylalcohol. Laat de kabel voor gebruik goed drogen. Gebruik geen schuurmiddelen of chemische producten, behalve 70% isopropylalcohol. De kabel niet bestralen, autoclaveren, weken of onderdompelen in een oplossing.

Garantie en aansprakelijkheid

De fabrikant biedt 12 maanden garantie op materiaal- of fabricagefouten vanaf de aankoopdatum. Dit dekt geen schade of breuk als gevolg van verkeerd gebruik of nalatige zorg. We garanderen dat de apparatuur voldoet aan de specificaties van de veiligheids- en prestatienormen die momenteel worden opgelegd en daarop van toepassing zijn.

Waarschuwing

 1. Zorg ervoor dat de kabel fysiek intact is, zonder gebroken of gerafelde draden of beschadigde onderdelen. Inspecteer de kabel visueel en gooi deze weg als er barsten of verkleuring worden aangetroffen.
 2. Probeer de kabels niet opnieuw te verwerken, te herstellen of te recyclen, aangezien deze processen de elektrische componenten kunnen beschadigen, wat mogelijk kan leiden tot letsel bij de patiënt.
 3. Als de sensor of de oxymetermodule niet correct wordt aangesloten, zal dit resulteren in onderbroken metingen, onnauwkeurige resultaten of helemaal geen metingen.
 4. Om schade aan de kabel te voorkomen, houdt u deze altijd vast aan de connector in plaats van aan de kabel wanneer u een van beide uiteinden aansluit of loskoppelt.
 5. Raadpleeg altijd de bedieningshandleiding van de oxymetermodule voor volledige instructies of aanvullende informatie.
 6. Plaats de patiëntkabel voorzichtig om de kans op verstrikking of wurging van de patiënt te verkleinen.


LET OP: Volgens de
Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat alleen door of in opdracht van een arts worden verkocht.

Symboolverklaring

Fabrikant
Catalogus nummer
Batchcode
Serienummer
Latex vrij
Niet gesteriliseerd
Zie instructies
Voorzichtigheid
Datum van fabricage
Een doorgestreepte container geeft aan dat het afval aan het einde van de levensduur gescheiden is van het gewone afval.
Richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
Bescherming tegen vocht
Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat alleen door of in opdracht van een arts worden verkocht.
Erkende Europese vertegenwoordiger
CE-markering